Hakaldaniyot

המרת קבצי PDF

המרת קבצי PDF לקבצי EXCL, WORD

קובץ PDF הוא קובץ נעול, כזה שלא ניתן לעריכה וצריך להקלידו מחדש בכדי לעבוד עליו.

יש היום הרבה תוכנות באינטרנט שממירות קבצים אך לא באופן מושלם.

ובשביל שתקבל/י קובץ מלא ונכון – אנחנו פה.

ממירות קבצי PDF לקבצי WORD ו -ECXL וזאת באופן מושלם אף יותר מהמקור.